تجهيزات لجستيك

تجهيزات لجستيك

By Super User
خرداد 20th, 1396
بازدید: 526

انتخاب تجهيزات مناسب در چرخه توزيع، فروش و سيستم انبار داري بسيار مهم و حياتي مي باشد.زيرا عدم تحقق اين امر باعث ايجاد وقفه و هزينه در عملكرد سازمان مي گردد،از اين رو انتخاب تجهيز مناسب بر اساس نياز و نوع كاربري همواره يكي از دقدقه هاي شركت هاي توليدي و پخش بوده است. مهمترين اين تجهيزات انواع ريچ تراك،ليفتراك،دستگاه هاي راهروباريك ،استاكر و پالترك مي باشدكه در تسريع تخليه ،بارگيري ،انبارش و تحويل كالا به مقصد كمك مي نمايد. گروه تجهيز انبار به شما كمك خواهد كرد تا بتوانيد بهترين انتخاب را در زمينه تهيه اين تجهيزات انجام دهيد.

 

ریچ تراک

 

لیفتراک دیزل

 

ليفتراك برقي

 

جك پالت

 

ريچ تراك راهروباريك

 

پالت تراك

 

استاكر

 

پالت تراك

 

اوردر پيكر

 

استاكر

 

استاكر

 

استاكر دوبل