طراحي و ساخت انبار

طراحي و ساخت انبار

By Super User
خرداد 20th, 1396
بازدید: 533

مکان‌یابی، طراحی سیستم ورود، جابجایی و خروج کالاها از انبار بسیار حیاتی است تا عملیات انبارها با حداقل هزینه و حداکثر بهره‌وری انجام پذیرد.


هدف از طراحی چیدمان انبار برای بهینه سازی توابع انبارداری، دستیابی به حداکثر کارایی و بهره برداری از فضای انبار است طراحی جدید با تجزیه و تحلیل داده های فعلی و پیش بینی بر روی فعالیت ها در هر یک ازاین داده ها با ملاحظات دیگر مانند جریان فرآیند، تجهیزات حمل مواد، نوع و سبک تجهیزات قفسه، شرایط خاص مدیریت و پرسنل صورت میگیرد.

گزینه های طراحی انبار، با برآ ورد هزینه های عملیاتی پس از آن ، به مشتری معرفی می شوند و مشتری پس از آن می تواند یک تصمیم گیری آگاهانه را به عنوان گزینه مورد نظر انتخاب نماید.

با توجه به طرح و بهره برداری از هر سیستم انبار، اصول اساسی ذیل را رعایت خواهیم کرد و با اقتصادی ترین طرح به نیاز شما جامه عمل خواهیم پوشاند.

1) بهترین استفاده از فضا.
2) به حداقل رساندن هزینه های عملیاتی .
3) فراهم کردن شرایط امن، مطمئن و سازگار با محیط زیست.
4) حفظ حداقل هزینه های کلی عملیاتی.
5) حداکثر رساندن استفاده از فضا.
6)حداکثر رساندن استفاده از تجهیزات متناسب با نیاز هر انبار و متناسب با میزان سرمایه گذاری .
7) حداکثر رساندن استفاده از نیروی کار.
8) حداکثر رساندن دسترسی به همه موارد.
9) طراحی سالن انبارش با نرم افزار etabs و ارائه بهینه ترین مقطع سازه ای متناسب با آئین نامه های 519 ،مبحث 6 مقررات ملی و آیین نامه سازه های صنعتی

10) ارائه راهکارهای ذخیره انرژی و جلوگیری از اتلاف حرارت و برودت منطبق بر مبحث 19 مقررات ملی ساختمان.