باطری های نیکل کادمیم (NI-CD)

باطری های نیکل کادمیم (NI-CD)

By Super User
خرداد 20th, 1396
بازدید: 436

این باطری ها جهت استفاده در صنایع ریلی و نیروگاهی و مخابرات، صنایع دریائی و هواپیما در استاندارد مربوطه تولید و عرضه می شود.