روغنهای هیدرولیک

روغنهای هیدرولیک

By Super User
خرداد 20th, 1396
بازدید: 441

روغنهای هیدرولیک از اجزای اصلی سیستم های هیدرولیکی به شمار می روند . سیالات هیدرولیک را می توان برای افزایش نیرو مورد استفاده قرار داد.
مهمترین وظایف یک روغن هیدرولیک عبارتند از :

    انتقال قدرت
    به حداقل رساندن اصطکاک
    حفاظت اجزء سیستم دربرابر خوردگی
    انتقال گرما
    قابلیت استفاده در بازه دمایی وسیع و رفتار خوب گرانروی – دما
    افزایش طول عمر دستگاه

اجزای اصلی تشکیل دهنده روغنهای هیدرولیک
بطور کلی روغن های هیدرولیک متشکل از روغن پایه و مواد افزودنی می باشند .کیفیت و کارایی روغن هیدرولیک به کیفیت روغن پایه وترکیب مواد افزودنی مورد استفاده بستگی دارد .
مهمترین مواد افزودنی مورد استفاده در روغنهای هیدرولیک عبارتند از : بازدارنده های خوردگی، موادافزودنی ضد سایش ،بازدارنده های اکسیداسیون، مواد افزودنی ضدکف ،بهبود دهنده های شاخص گرانروی و بهبود دهنده های نقطه ریزش
انواع روغنهای هیدرولیک
روغن های هیدرولیک را از نظر روغن پایه ی مصرفی و نوع کاربرد به سه دسته ی زیر تقسیم میکنند :

    روغن های هیدرولیک با روغن پایه ی معدنی
    روغن های ضد آتش
    روغنهای زیست تخریب پذیر

روغنهای هیدرولیک با روغن پایه ی معدنی رایج ترین نوع روغنهای هیدرولیک میباشند.این روغنها در مواقعی که خطر آتش سوزی ،احتمال نشتی که سبب آلودگی محصولات دیگر شود ، نوسانات شدید دما وتاثیرات محیطی وجود نداشته باشد،کاربرد دارند.
روغن های هیدرولیک ضد آتش برای مصارفی مانند معدن کاری ،ریخته گری،ذوب آهن و هوانوردی ساخته شده اند. این روغنها دارای دمای احتراق بالایی می باشند ودر مقایسه با روغنهای معدنی مقاومت بیشتری در برابر آتش دارند.