محصولات

شارژر 50HZ

By Super User
خرداد 20th, 1396
بازدید: 397

اين نوع شارژرها از ظرفيت ۱۶۶۶ ـ ۳۸ آمپرساعت بصورت تک فاز و سه فاز جهت امکان استفاده در باطريهاى تيپ Perfect plus, water less در ولتاژهاى ۹۶ ـ ۸۰ ـ ۷۲ ـ ۴۸ ـ ۳۶ ـ ۲۴ با خصوصيات و مزيت هاى ذيل توليد و عرضه مى گردد:

قیمت مناسب
مجهز به نمايشگر LED جهت نشان دادن تمام پارامترهاى عمليات شارژ
امکان استفاده از سیستم تغذیه اتوماتیک الکترولیت به سلها
کاربری سيستم سيرکولاسيون الکتروليت
مجهز به سيستم هوشمند جهت کنترل و راهبرى عمليات شارژ
امکان انجام عملیات شارژ تعادلی جهت افزایش عمر باطری

شارژر LIFE SPEED

By Super User
خرداد 20th, 1396
بازدید: 383

اين نوع شارژرها از ظرفيت ۱۱۵۰ ـ ۴۰۰ آمپرساعت بصورت تک فاز جهت امکان استفاده در باطريهاى تيپ  Perfect plus/EC, water less/EC در ولتاژهاى ۸۰ ـ ۴۸ ـ ۲۴ با خصوصيات و مزيت هاى ذيل توليد و عرضه مى گردد:

مجهز به نمايشگر LCD جهت نشان دادن تمام پارامترهاى عمليات شارژ
قابليت شارژ سريع در کمتر از سه و نيم ساعت
مجهز به سيستم سيرکولاسيون الکتروليت
کاهش هزینه سرمایه گذاری برای خرید شارژ و اتاق شارژ
مجهز به سيستم هوشمند جهت کنترل و راهبرى عمليات شارژ

شارژر LIFE PLUS OR POWERTECH

By Super User
خرداد 20th, 1396
بازدید: 389

اين نوع شارژرها از ظرفيت ۲۱۰۰ ـ ۱۴۰ آمپرساعت بصورت تک فاز و سه فاز جهت امکان استفاده در باطريهاى تيپ  Perfect plus/water less/ XFC Flex/Evolution در ولتاژهاى ۹۶ ـ ۸۰ ـ ۷۲ ـ ۴۸ ـ ۳۶ ـ ۲۴ با خصوصيات و مزيت هاى ذيل توليد و عرضه مى گردد:

مجهز به نمايشگر LCD جهت نشان دادن تمام پارامترهاى عمليات شارژ
سبک و کم حجم
امکان استفاده از سيستم تغذيه اتوماتيک الکتروليت به سلها و کاربرى سيستم سيرکولاسيون الکتروليت
مجهز به سيستم هوشمند جهت کنترل و راهبرى عمليات شارژ
مصرف پايين انرژى و کنترل آسان دستگاه

شارژر LIFE TECH

By Super User
خرداد 20th, 1396
بازدید: 368

اين نوع شارژرها از ظرفيت ۲۱۰۰ ـ ۱۰۰ آمپرساعت بصورت تک فاز و سه فاز جهت امکان استفاده در باطريهاى تيپ  Perfect plus/water less/ XFC Flex/Evolution در ولتاژهاى ۸۰ ـ ۷۲ ـ ۴۸ ـ ۳۶ ـ ۲۴ با خصوصيات و مزيت هاى ذيل توليد و عرضه مى گردد:

مجهز به نمايشگر LCD و LED جهت نشان دادن تمام پارامترهاى عمليات شارژ
سبک و کم حجم
امکان استفاده از سيستم تغذيه اتوماتيک الکتروليت به سلها و کاربرى سيستم سيرکولاسيون الکتروليت (24V-50A)
مجهز به سيستم هوشمند جهت کنترل و راهبرى عمليات شارژ و برآورد ظرفیت باطری

باطری های نیکل کادمیم (NI-CD)

By Super User
خرداد 20th, 1396
بازدید: 396

این باطری ها جهت استفاده در صنایع ریلی و نیروگاهی و مخابرات، صنایع دریائی و هواپیما در استاندارد مربوطه تولید و عرضه می شود.